Rozliczenie z pit. Rodzaje formularzy, ulgi, terminy rozliczeń

Posted by on kwi 12, 2014 in Artykuły | 0 comments

Do kiedy pity mają obowiązek pojawić się w urzędzie skarbowym? Jak przedstawia się terminarz pit 2013? Przedstawiamy wszystkie najprzydatniejsze informacje druku pit.

Rozliczenie pit do kiedy mamy czas na złożenie zeznania?

Rozliczenie roczne pit realizujemy do 30 kwietnia. Ów termin obowiązuje osób spłacających podatek według skali oraz płatników podatku liniowego. Do końca kwietnia wypełniamy:

  • pit 36 – osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • pit 36L - osoby, które mają liniową stawkę podatkową,
  • pit 37 – pracownicy, którzy otrzymują pit 11,
  • pit 38 – giełdowi inwestorzy,
  • pit 39 – od nieruchomości.

Dostarczając skarbówce formularz pit termin wysłania druku mija z ostatnią godziną 30 kwietnia. Podatnicy, którzy postanowią nie złożyć zeznania podatkowego w terminie, mogą ponieść konsekwencje. Termin deklaracji pit ma także znaczenie w temacie zwrotu z podatku. Im szybciej rozliczymy się z podatku, tym sprawniej powinniśmy odebrać zwrot spłaconego podatku. Wynika to z faktu, że urzędy skarbowe przez 3 miesiące wyrównują należności z podatnikami, naliczane od dnia, kiedy deklaracja pit fizycznie wpłynęła do urzędu skarbowego.

Powyższy termin dotyczy także dodania załącznika pit o 2012. Pit 0 uzupełniają podatnicy, którzy korzystają z ulg i odliczeń od podatku jak i dochodu, z wyjątkiem podatkowych odliczeń. Pit o 2012 wypełnia się razem z deklaracjami pozwalającymi na wykorzystywanie ulgi podatkowej. Załącznik ten czeka podatników, którzy uzupełniają pit 36, pit 37, pit 38. Pozostałe druki nie mają możliwości odliczeń. Trzeba wspomnieć, że małżonkowie rozliczający się wspólnie, którzy razem korzystają z ulg i odliczeń podatkowych, są przymuszeni do złożenia pojedynczego załącznika pit o. W wypadku małżeństw, które rozliczają się pojedynczo, wymagane jest dołączenie dwóch załączników, jeśli każdy z małżonków korzysta z opcji odliczenia. Wśród ulg, z których skorzystać mogą rozliczający, występują poniższe:

  • Ulga za dzieci – odliczana za każde małe dziecko, obywatel musi być prawnym opiekunem dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia tudzież nadal pobiera nauki (do 25 roku życia). Ulga ta jest ustalana proporcjonalnie do ilości miesięcy, w ciągu których dziecko pozostawało pod opieką podatnika, znaczy to że za każdy miesiąc należy się 1/12 kwoty ustanowionej przez Ministerstwo Finansów.
  • Ulga za Internet – odliczane bywają też wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet, podatnik musi udowodnić, że spełnił opłatę, ale nie jest dalej obowiązkowa faktura VAT.
  • Ulga od darowizny – umożliwia odpisanie od dochodu wydatków do 6% rocznego dochodu, podobnie jak w przypadku ulgi za Internet, podatnik powinien posiadać dowód wpłaty na rachunek osoby lub też instytucji obdarowanej.
  • Ulga dla krwiodawców honorowych – podobnie jak w sytuacji ulgi od darowizny obywatel ma okazję odpisać do 6% dochodu. Wartość pobranej krwi wylicza się mnożąc jej objętość i cenę za 1 litr.

Terminarz pit 2013

Tylko do 31 stycznia roku występującego po roku podatkowym formularz składają - osoby fizyczne ze zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, osoby opodatkowane na zasadzie karty podatkowej, osoby duchowne mające dochody z wpłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, z nałożonym dochodowym podatkiem ryczałtowym od przychodów osób duchownych.

Do 30 kwietnia roku 2014 zeznanie dostarczyć muszą – podatnicy opodatkowani na wzór skali podatkowej, o której traktuje art. 27 ust. 1 ustawy PIT (pit 36, pit 37), podatnicy organizujący pozarolniczą działalność gospodarczą lub też specjalne działy produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką na zasadach wypisanych w art. 30c ustawy PIT, podatnicy nabywający dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowanych według zasad określonych w art. 30b ustawy PIT (pit 38), podatnicy, którzy podjęli dochody z pieniężnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych w ciągu roku podatkowego, przejętych albo postawionych po dniu 31 grudnia 2008 r., normowanych w art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy PIT.

W wyznaczonym terminie złożenia deklaracji podatkowej PIT-36 - Podatnicy trudniący się pozarolniczą działalnością gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

W czasie składania deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L - Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, jakim właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, przyznał decyzję o przyjęciu prawidłowości wyboru i prowadzenia metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy powiązanymi podmiotami.

Sprawdź! sii.org.pl

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>