Pit 11 – bez błędów

Posted by on kwi 11, 2014 in Artykuły | 0 comments

Firma, organizacja czy instytucja zatrudniająca pracowników, przez cały czas trwania stosunku pracy opłaca za nich stawki na podatek dochodowy. Na koniec roku płatnik jest zobligowany wystawić każdemu z pracowników PIT-11 (pit 11 pobierz). Jest to deklaracja dotycząca dochodów uzyskanych w tej organizacji i jest niezbywalna podatnikowi do uzupełnienia swojego zeznania podatkowego. W PIT-11 trzeba również uwzględnić dochody zwolnione z podatku. Nie wykazuje się za to dochodów, od których odprowadzono podatek ryczałtowy.

Jak rozliczyć pit 11 przez Internet

Pracodawcy dysponują możliwością dostarczenia pracownikom danych o dochodach Internetem, uprawniając je zabezpieczonym podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów udostępnia na własnej stronie poniższą informację dotyczącą również e-pit 11 :

Statystyki wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet. Drogą elektroniczną mogą być składane między innymi informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności. To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim bezkosztowa forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej.”

Warto zatem użyć naszego programu, przy pomocy którego można łatwo i błyskawicznie uzupełnić dane i dostarczyć do urzędu skarbowego. Funkcjonuje także formularz pit 11 do pobrania – zachowujemy go na komputerze. Jedynym warunkiem składania dokumentów w takim kształcie jest konieczność złożenia, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, druku UPL-1 w postaci papierowej (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej używając podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

Co jeśli jedna osoba miała kilka umów?

W miarę często jest tak, że pracownicy zatrudniani są jednocześnie na umowę zlecenie, czy umowę o pracę jak i o dzieło. Pojawia się wtedy pytanie, jaką metodą rozliczać te wypadki. Nic trudnego. Należy rozpisać dla takiej osoby jeden pit i zawrzeć w nim wszystkie dochody, od jakich firma miała obowiązek naliczyć zaliczkę na podatek oraz które wymagają rozliczenia w personalnym zeznaniu rocznym.

Składki ubezpieczeniowe

Płatnik w PIT-11 okazuje też raty na społeczne ubezpieczenie odjęte w roku podatkowym przez niego ze środków podatnika (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, z okazji członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innego rodzaju spółdzielni zajmującej się produkcją rolną). Poza tym, określa sumę składki pobranej w trakcie roku podatkowego, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Płatnik nie przedstawia w PIT-11 kwot, jakich podstawę wymiaru wyznacza dochód uwolniony od podatku. Okazuje natomiast kwotę raty na ubezpieczenie zdrowotne, o jaką zmniejsza się podatek.

Kto ma obowiązek wystawienia PIT-11?

Tak jak wspomniano na początku, obowiązek wydania owego druku leży przede wszystkim na zakładach pracy pobierających zaliczki na podatek dochodowy od pracowników, którzy przychody pozyskują ze stosunku pracy czy stosunku służbowego. Do grona podmiotów, które wystawiają PIT-11 dolicza się także podmioty, wypłacające różnego typu należności.

Przykłady:

 • zakłady karne i areszty śledcze – według należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wystawianych przez nie stypendiów,
 • jednostki organizacyjne/osoby prawne dostarczające emerytury i renty spoza kraju – od wystawianych przez nie emerytur i rent,
 • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zakwalifikowanego w ciężar kosztów tej spółdzielni,
 • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na zasadzie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od płaconych żołnierzom świadczeń pieniężnych wychodzących z reguł zapisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przedstawienie pracownikowi deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem niemal każdego pracodawcy. Rozwiewamy wątpliwości, przypominamy jaki jest termin składania pit 11 i wyjaśniamy jak nie popełniać błędów. 

  Sprawdź też!  program pit

  pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>