Odliczenia od podatku 2014

Posted by on lut 18, 2014 in Artykuły | 0 comments

Naszym obowiązkiem jest płacenie podatków. Dojrzali podatnicy pomijając lata życia, status społeczny i wykonywany zawód odpowiedzialny jest do uregulowania zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Gorycz oddania druku skarbowego osłodzić mogą w jakimś stopniu odpisy od podatku. Co możemy odliczyć od podatku

Ulga internetowa 2013

Odliczenie internetu od podatku to ulga, z której od lat korzysta wielu płatników. Dochód uzyskany w zeznaniu podatkowym potrafi być pomniejszony o koszty wzięte na Internet, wielkość ta nie może jednakże przekroczyć 760 zł.

to od lat ułatwnienie z jakiego korzysta wielu podatników wymóg dokumentowania zobowiązań za pomocą faktury VAT, obecnie do skorzystania z ulgi wystarczy dostarczyć dowód, z jakiego wynika, że podatnik taki wydatek poniósł. to od lat usprawnienie z jakiego korzysta wielu podatników dowodem odliczenia za Internet 2013 to od lat ułatwnienie z jakiego korzysta wielu podatników dla przykładu imienny rachunek czy przelew bankowy określonych sum na czerpanie z dostępu do sieci. Dowód, jaki zapewni, że odliczenie internetu od podatku jest korzystne, powinien zawierać dane podatnika, dane dostawcy Internetu, typ usługi oraz wielkość zapłaty za nią. Dane te są istotne zwłaszcza w przypadku rachunków zbiorowych, kiedy poza częścią daną na czerpanie z sieci są też w nim wzięte dodatkowe usługi np. czerpanie z telefonu. Podatnik posiadający rachunek zbiorowy musi zwrócić uwagę, czy część wydatków na Internet jest wyodrębniona spośród innych opłat, ponieważ jest to potrzebne do skorzystania z ulgi.

W ramach ulgi wolno jeszcze odliczyć koszty na Internet stacjonarny, jak i mobilny, do jakiego płatnik ma kontakt za pomocą telefonu komórkowego. W ramach ulgi internetowej dopuszczalne jest jednocześnie odliczenie wydatków wziętych w kawiarence internetowej.

Ulga internetowa 2013 założona jest dla płatników, którzy wybrali jako sposób opodatkowania skalę podatkową albo ryczał od zysków ewidencjonowanych. Pozwala ona odpowiednio zmniejszyć dochód czy tez przychód o kwoty wydatków poniesionych na posiadanie z sieci komputerowej do 760 zł rocznie. Odliczenie za internet w 2013  roku po raz ostatni dokonuje się na starych zasadach. Zacząwszy od rozliczenia za 2013 rok uprawnienie pozwalające na odliczenie internetu z podatku będzie przysługiwało wyłącznie w dwóch następnych latach podatkowych. Świadczy to, iż pełnym aspekcie będą potrafili spośród niej skorzystać tylko obywatele, którzy nigdy wcześniej z tej ulgi nie korzystali, przy czym limit wydatków wyniesie także 760 zł rocznie. Podatnik, który w zeznaniu za 2012 rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet, będzie miał prawo do odliczenia takich wydatków jeszcze tylko w zeznaniu za 2013 rok.

 

Dodatkowe ulgi - co możemy odliczyć od podatku

 

Ulga podatkowa w 2013 poza ulgą za internet obejmuje także:

  • Ulga na dziecko

    i za ubiegły oraz obecny rok na jakiekolwiek dziecko obywatel jest w stanie odprowadzić od podatku określoną ilość. Według urzędu skarbowego ulga przysługuje na jakiekolwiek małoletnie dziecko, w stosunku do jakiego obywatel: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję prawnego opiekuna (o ile dziecko z nim było) lub spełniał funkcję rodziny zastępczej. Dotyczy to również osób zajmujących opiekę zastępczą lub opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków). Ulga przysługuje na wszelkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, jednak jedynie jeśli zarobki młodego człowieka nie przekraczają 3089 zł, również na dzieci bez względu na wiek, jakie otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Limit ulgi planowany jest proporcjonalnie do ilości miesięcy, przez jakie obywatel wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc przysługuje połowa ulgi.

  • Ulga od darowizny

    zapewnia przywilej do odpisania od wpływu na szczytne cele do 6% rocznego wpływu. Aby osiągnąć ulgę, obywatel musi posiadać zatwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W obecnym wypadku zaświadczenie nie wystarczy. W zeznaniu podatkowym, oprócz kwoty, podajemy nazwę oraz adres obdarowanej instytucji. W wypadku przekazania darów rzeczowych, jedzenia, ubrań itp. powinniśmy dysponować dokumentem, z jakiego wynika wartość rynkowa darowizny (paragon lub faktura, poświadczające wartość darowizny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej otrzymaniu. Darowizna nie może być wręczona m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby zakładającej działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu wyrobów tytoniowych. 6-procentowy zakres nie działa w wypadku składek na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Czyli pieniądze przeznaczone na prowadzone przez kościół hospicjum, noclegownie lub stołówkę można odpisywać od zysków w każdym wymiarze. Nawet 100 proc. zysku. W obecnym przypadku można ubiegać się o zaświadczenie pokwitowania odbioru oraz, w czasie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przekazaniu jej na tę działalność. Wskazany będzie też materiał poświadczający uczynienie darowizny.

Odliczenia PIT 2014 mogą sporo obniżyć wysokość podatku. Pamiętaj o ulgach podatkowych i zorientuj się, jakie są odliczenia PIT na 2014 rok.

Zobacz też! program pit 38

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>