Nie wiesz jakie masz prawa a jakie obowiązki w Polsce? Koniecznie przeczytaj!

Posted by on mar 12, 2014 in Artykuły | 0 comments

Ministerstwo Finansów ustanawia najważniejsze prawa oraz obowiązki każdego podatnika. Ich nauka może przyspieszyć wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych, rozliczenie pitu oraz monitorowanie, czy prawa nie są nadmiernie wykorzystywane oraz czego wolno oczekiwać od urzędu skarbowego. 

Obowiązki

Obywatel ma również obowiązki względem urzędu skarbowego. Mają one poradzić w prawidłowym oraz terminowym rozliczeniu, jako że dobry pit to podstawa łatwego oraz szybkiego załatwienia sprawy.

Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

Jednostki prawne mają obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Aby go otrzymać muszą dostarczyć zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu. Jednostki fizyczne mogą podawać się przy rozliczeniach tylko numerem PESEL. Nie muszą się one nigdzie rejestrować.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności

Terminowe opłacanie podatków jest jednym z najistotniejszych obowiązków podatnika. Daty ostateczne dzielą się w współzależności od sposobu powstania zobowiązania skarbowego oraz charakteru podatku. W wypadku przekroczenia terminu, bez poinformowania płatnika, naliczane zostają odsetki za zwłokę.

Obowiązek przechowywania dokumentacji

Do momentu upłynięcia terminu przedawnienia (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął czas płatności podatku), podatnik ma obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty podatkowe (rachunki, faktury, księgi podatkowe itp.).

Obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu

Bezwzględnie zmiana adresu w postępowaniu podatkowym skończenia się terminu zgłoszona do urzędu. W wypadku wyjazdu za granicę na okres co najmniej dwóch miesięcy, jesteśmy w obowiązku ustanowić pełnomocnika ds. doręczeń. Jeżeli zmiana adresu nie zostanie zgłoszona, przesyłki przyznaje się za doręczone pod stary adres.

Inne obowiązki podatnika:

a)      Opłata skarbowa

b)      Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

c)      Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej (wyjaśnienia, udostępnianie dokumentów)

Prawa

Niżej powymieniane są prawa podatnika wraz z niewielkim wyjaśnieniem. Oczekujący pit do wypełnienia może być mniej straszny, kiedy nauczymy się z przysługującymi nam prawami.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Jeżeli spłacony został nienależny podatek albo w wysokości większej niż zwykła (dodatkowo w przypadku zaliczek na podatek) podatnikowi, po zmniejszeniu ewentualnych zaległości skarbowych, przypada zwrot należnych pieniędzy z przepłaconych pitów. Dostarczane są one na podane konto bankowe albo w przypadku braku jego bycia – w gotówce. Jeżeli jest ona przesłana przekazem pocztowym, od jej cenie odliczany jest koszt wysyłki.

Prawo do korekty deklaracji

W przypadku popełnienia omyłki w wypełnianej deklaracji i jeśli pit do druku już poszedł i pozostał przesłany do urzędu, wolno przeprowadzić korekty. Takie uprawnienie jest jednak zawieszone, jeśli przeciw płatnikowi toczy się postępowanie podatkowe albo przechodzi on kontrolę podatkową. Żeby skorygować błąd należy zdać korygującą deklarację oraz uzasadnienie przyczyn dokonywanej korekty.

Prawo do żądania zaświadczenia

Jeżeli podatnik potrzebuje oficjalnego potwierdzenia pewnych zdarzeń bądź stanu prawnego, urzędnik na jego żądanie, w czasie 7 dni ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie.

Prawo do ochrony danych

Wszystkie informacje podane w deklaracjach podatkowych również we jakichkolwiek różnych dokumentach i informacjach składanych do urzędu skarbowego, gdy np. pity 2013, są objęte tajemnicą skarbową.

Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Prawem  płatnika jest oczekiwanie, że jego sprawa będzie wzięta pod uwagę bez zbędnej zwłoki. Urząd ma czas na wykonanie jej do miesiąca, chyba że sprawa jest niezwykle trudna - to do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku, kiedy kwestia nie zostanie rozpatrzona w czasie, organ ma obowiązek zawiadomić płatnika wraz z podaniem przyczyny niedotrzymania terminu oraz obietnicą spełnienia zobowiązania w nowym terminie.

Inne prawa podatnika to:

a)      Prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

b)      Prawo do zaskarżenia postanowienia

c)      Prawo do pisemnej interpretacji

d)      Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji)

e)      Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

f)       Prawo do przywrócenia terminów procesowych

g)      Prawo do zaskarżenia decyzji

h)      Prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

i)        Prawdo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

j)        Prawa w zakresie kontroli podatkowej

Poznaj prawa i obowiązki podatnika w Polsce. Nie bój się rozliczać z podatku online - masz na to czas do końca kwietnia 2014 roku.

Zobacz koniecznie!program pit 38

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>