Jakie podatki obowiązują w Polsce?

Posted by on mar 2, 2014 in Artykuły | 0 comments

W codziennym rozumieniu, deklaracje to wszelkiego rodzaju dane składane organom fiskalnym na dokładnie określonych drukach. Ustawa określa je dodatkowo jako zeznania podatkowe lub wykazy, do jakich przekazywania odpowiedzialni są podatnicy, płatnicy oraz inkasenci. 

Podatek od towarów i usług

Możemy wyróżnić dwie deklaracje, jak VAT-7 oraz VAT-UE. Pierwsza z nich stanowi ogólną deklaracje dla podatku od towarów i usług, jaką należy dostarczyć do 25-ego dnia każdego miesiąca za ubiegły miesiąc. Drugi druk zawiera wiadomość podsumowującą dotyczącą dostaw albo nabyć wewnątrz UE. Okres jej składania jest inny w zależności od formy przekazywania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4R dostarcza obywatel w urzędzie skarbowym. Nie trafia on do obywatela, ani nie jest on poinformowany, iż pracodawca go złożył. Jest  on deklaracją o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2013. PIT-11 również wypełnia pracodawca (płatnik). Jest on obowiązkowy oraz musi zostać przesłany również do urzędu skarbowego jak także do samego podatnika. Pomaga w wypełnieniu właściwej jemu deklaracji o dochodach. W PIT-11 zawiera się informacje takie jak uzyskane przez pracownika (podatnika) przychody lub koszty uzyskania przychodu 2013 oraz składki na ubezpieczenie. Kolejny dokument, PIT-28 przeznaczony jest dla osób, których przychody były opodatkowane na wartościach ryczałtu ewidencjonowanego. Należy dostarczyć go do 31 stycznia za rok zeszły.

Kolejne trzy formularze wypełniają płatnicy. Każdą z nich należy dostarczyć do 30 kwietnia za rok poprzedni. PIT-36 jest przeznaczony dla osób, które otrzymały jakiekolwiek zyski bez pośrednictwa płatnika, na wartościach skali podatkowej (18-32%). Oznacza to, iż takie jednostki same są zmuszone do obliczania zaliczek na podatek lub wartości należnego podatku. Taka deklaracja obowiązuje najczęściej osób, które pracowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-37 jest najczęstszym z wykorzystywanych formularzy. Dotyczy dochodów pozyskanych za pośrednictwem płatnika (pracodawca, ZUS etc.). Wykonanie podstawowych wiadomości lub obliczenie podatku ułatwia przesłany wcześniej przez pracodawcę PIT-11. Ostatni, PIT-38 obowiązuje wpływów m.in. z inwestycji na giełdzie.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Najistotniejszym dokumentem jest w obecnym przypadku CIT-8, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego wpływu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności obowiązuje on spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Okres złożenia zaświadczenia mija 31 marca za miniony rok podatkowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC podlegają wszelkie czynności cywilnoprawne, powtórzone w ustawie. Przykłady to: umowa darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatek taki należy zapłacić w przeciągu czternastu dni od nałożenia takiego obowiązku.

Podatek od środków transportowych

Dokument deklaracji DT-1 oraz dodatek do niej DT-1/A jest poświęcony na poczet deklaracji na podatek od środków transportowych. Nieprzekraczalny okres przedstawienia umowy to 15 lutego, a w przypadku kiedy obowiązek podatkowy powstał tego dnia – w momencie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Należy pamiętać, iż wymienione deklaracje oraz rodzaje podatków to nie wszystko. Zaprezentowane zostały te najczęstsze oraz najbardziej atrakcyjne. W pozostałych naszych artykułach znajdują się bardziej istotne informacje, dotyczące poszczególnych formularzy.

W gąszczu różnorakich dokumentów i deklaracji się zgubić i pomylić. Nazwy dokumentów w formie skrótów nie ułatwiają działania i potrzebują dopytywania i poszukiwania, co tak faktycznie powinniśmy zrealizować. Generalnie, deklaracje wolno podzielić ze względu na podatki, których dotyczą. Podatki w Polsce dzielą się m.in. na: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych.

Sprawdź! program pit 38

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>