Jakie mamy ulgi i co możemy odliczyć od podatku

Posted by on mar 4, 2014 in Artykuły | 0 comments

Dostarczenie oświadczenia fiskalnego to poważny obowiązek, jaki dotyka każdego roku dziesiątki milionów Polaków. Które są rodzaje podatków, jakie kierują nimi stawki podatkowe 2013 oraz jak dokonać odliczenia od podatku 2013? Zapraszamy do lektury!

Rodzaje podatkow

Wśród podatków wolno poznać między innymi:

 • Bezpośrednie oraz pośrednie – fundamentem podziału stanowi stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku, podatkami bezpośrednimi obłożone są dochody i majątek podatnika (przychodowy, dochodowy, majątkowy), podatki pośrednie natomiast zawierają składnik cen towarów oraz usług (VAT, akcyza)
 • Ze względu na podmiot podatku (mianem tym cechuje się osobę zobowiązaną do uiszczenia daniny i tego, kto ją pobiera na własną rzecz). Ze względu na tę kolejną grupę wyodrębnić można: centralne (podatek od towarów oraz usług, akcyzowy, od gier oraz ryczałt), lokalne (od nieruchomości, od spadków oraz darowizn, od środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych), wspólne (zasilające po części kasę Skarbu Państwa, i po części samorządy terytorialne – od osób fizycznych oraz prawnych)
 • Ze powodu na temat podatku: przychodowe, dochodowe (od osób fizycznych oraz od prawnych), obrotowe (np. VAT, akcyza), majątkowe (od nieruchomości, spadków oraz darowizn, od środków transportowych).

Stawki podatkowe 2013

Stawką podatku jest wybierany procentowo lub kwotowo wskaźnik którym można posłużyć się przy obliczaniu należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Stawki podatkowe 2013 podzielić można na:

 • W ramach podatku od produktów i usług: podstawowa 23%, obniżone 8%, 7%, 5%, 4% i 0%, stawka zwolniona (umowny termin obejmujący grupę towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT)
 • W ramach grupy podatek dochodowy stawki komponują się następująco: jednostki prawne oraz fizyczne, jakie zdecydowały się na liniową metodę rozliczenia podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku, jednostki fizyczne rozliczające swoje dochody na podstawach uniwersalnych według skali podatkowej objęte są stawkami 18% lub 32% podatku dochodowego, podatek dochodowy od wpływów nieujawnionych (sankcyjna stawka podatku wprowadzana w przypadku zatajenia przychodów) – 75%
 • W ramach podatku od czynności cywilnoprawnych: udzielenie pożyczki 2%, kapitału zmiana umowy spółki 0,5%, sprzedaż nieruchomości i rzeczy ruchomych 2%, sprzedaż praw majątkowych 1%.

Odliczenia od podatku 2013

Odliczenie od podatku udostępnia możliwość do zmniejszenia podstawy opodatkowania w wielu sytuacjach. Odliczenia do podatku 2013 można wykonać w ramach:

 • Ulgi na dzieci – według prawa ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko (do 18 roku życia czy w wypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia), w stosunku do jakiego podatnik sprawował władzę rodzicielską czy pełnił funkcje prawnego opiekuna lub również rodziny zastępczej, limit ulgi określany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, poprzez które podatnik wychowywał dziecko (za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi)
 • Ulgi na Internet – odliczyć można wydatki ponoszone z tytułu używania sieci Internet, nie ma konieczności dokumentowania dokonania zapłaty za pomocą faktury VAT, wystarczy dowód, z jakiego wynika, iż podatnik taki wydatek poniósł (np. rachunek)
 • Ulgi od darowizny – podstawowa ulga za darowizny zapewnia podstawa do odpisania od zysku nakładów na szlachetne cele do 6% rocznego zysku (wskazany jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nazwa i adres instytucji)
 • Ulgi za krew – honorowi dawcy są w stanie liczyć na ulgę równorzędną z podatnikami ze czystym sercem - dar krwi zaliczany jest za zwykłą darowiznę i podlega limitowi 6%
 • Ulgi na cele rehabilitacyjne - przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom z którymi mieszkają osoby niepełnosprawne na utrzymaniu, m.in.: ulga na zakup leków, ulga na wydatki na rehabilitację (pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy zabiegi rehabilitacyjne)
 • Ulgi odsetkowej – w ramach tzw. praw nabytych część osób, które przed końcem 2006 roku uzyskały kredyt nadal może używać ulgę na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Poznałeś już sposób na obliczanie podatku dochodowego, masz już świadomość, jakie są rodzaje podatkow i stawki podatkowe 2013. Masz świadomość na jakie odliczenie od podatku 2013 możesz liczyć, teraz możesz śmiało wziąć się do wykonania oświadczenia fiskalnego.

Zobacz też! sii.org.pl

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>