Jak wyliczyć Pit 38?

Posted by on kwi 10, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wypożyczonych papierów wartościowych, lub udziałów w spółkach z osobowością prawną ma obowiązek do złożenia rozliczenia pit 38 objaśnienia, jak ją wypełnić przedstawiamy poniżej.

Pomocny PIT-8C

Ułatwieniem dla podatnika rozliczającego druk pit 38 powinna być otrzymana z maklerskiego biura
z biura maklerskiego deklaracja pit 8C. Biuro maklerskie ma obowiązek dostarczyć to pismo do końca lutego. Trzeba jednak nie zapominać, że to na obywatelu spoczywa konieczność poprawnego wypełnienia pit 38 druk rozliczenia i odprowadzenie wyliczonej kwoty podatku.

Część A i B

Wypełnienie aktualnych danych osobistych.

Część C

W tej części podatnik jest zobowiązany do wykazania kwoty przychodów, kosztów uzyskania i strat lub dochodów. Jeśli podatnik zgadza się z kwotami przedstawionymi w otrzymanym PIT-8C to wtedy w pierwszym punkcie druk pit 38 części C umieszcza te wielkości. Kiedy natomiast zechce uzupełnić osobiście przychody albo koszty, powinien pamiętać, że powinien mieć dyspozycje, by wszystko udokumentować w sytuacji kontroli podatkowej przez urząd skarbowy.

Część D

Następnie przechodzimy do obliczenia podatkowego zobowiązania, innymi słowy do części D. Bazą opodatkowania jest dochód uszczuplony o ewentualną stratę z poprzednich lat. Kwota ta jest przybliżana do pełnych nominałów. Kwotę podatku oblicza się mnożąc podstawę obliczenia podatku oraz stawkę podatku, która wynosi 19%. Tak uzyskaną kwotę podatku jeszcze pomniejszyć może kwota podatku przeliczonego na złote opłaconego za granicą wymagająca odliczenia. Kwota podatku należnego także jest przybliżana do pełnych złotych (do niższej lub wyższej wartości).

Część E

Pierwsze rubryki części E deklaracji PIT-38 uzupełniają osoby, które osiągnęły dochód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008, a także osoby, które osiągnęły dochód, o jakim mówione jest w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli ten zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika.

Ponadto, w części E wylicza się podatek od zgromadzonych za granicą dochodów m.in. z racji: udziału w funduszach kapitałowych, odsetek od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych czy dywidend, a tę kwotę zmniejszamy o przeliczoną na polską walutę kwotę podatku płaconego z tej racji za granicą.

Na końcu jest wyliczana kwota do zapłacenia lub nadpłata. To właśnie z poz. 43 i 44 PIT-38 ostatecznie wiadomo, jaką kwotę obywatel powinien odprowadzić do urzędu skarbowego albo jak znaczną ma nadpłatę. Powinno się pamiętać, iż kwotę pokazaną w poz. 43 powinno się wpłacić w czasie określonym dla złożenia rozliczenia za rok podatkowy.

Część F i G

Część F dotyczy podatku, jaki osoby samodzielne nie przebywające na terytorium RP, uzyskujące przychody, o jakich mowa w art. 29 ustawy o PIT, poza działaniami płatnika, mają obowiązek przelewać na rachunek urzędu skarbowego najpóźniej w dniu 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Część G formularza PIT-38 wypełniają natomiast podatnicy, upoważnieni z papierów wartościowych spisanych na rachunkach zbiorczych,  którzy uzyskali przychody z racji m.in. udziału w funduszach kapitałowych i dywidend, od jakich pobrany został podatek przez płatnika, a jakich pochodzenie nie zostało płatnikowi ujawnione.

Część H i I

Rozliczający, którzy planują przekazać 1% należnego podatku dla organizacji pożytku publicznego, uczynią to wypełniając część H formularza, wpisując numer KRS wybranej OPP. 

Część J

Część J jest znakiem dla urzędu skarbowego, czy wraz z formularzem podatnik zamieszcza załączniki PIT/ZG (dane o wysokości dochodów z zagranicy) i pokazuje liczbę takich załączników. Załącznik składa się oddzielnie dla każdego kraju, w którym pobrano dochód.

Część K

Na końcu w części K obywatel zobowiązany jest do złożenia podpisu pod zeznaniem i dołączenia oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o karach za podanie danych sprzecznych z rzeczywistością.

W wypadku wątpliwości przy rozliczaniu pit 38 objaśnienia można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów.

Jak wypełniać druki pit 38

Pit 38 formularz komponuje się z dwunastu części uszeregowanych od litery A do L, ale ostatnią z nich wypełnia wyłącznie urząd skarbowy. W pozycji 1. (na samej górze pierwszej strony) musimy wprowadzić numer PESEL, jeśli nie funkcjonuje obowiązek sygnowania numerem NIP.

Rozliczenie podatkowe musi być dostarczone do dnia 30 kwietnia roku 2014. Druki pit 38 zostawiamy bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wysyłamy drogą elektroniczną przez Internet.

Sprawdź!  pit-38

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>