Jak rozliczyć się z umowy zlecenia?

Posted by on mar 7, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pracodawca zatrudniający ludzi na bazie umowy zlecenia albo umowy o dzieło nie jest w stanie uniknąć konieczności poboru zryczałtowanego podatku dochodowego albo zaliczki na podatek. Jakie podatki od umowy zlecenia trzeba zapłacić? Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego? Na jakie odliczenia podatkowe 2012 można liczyć? 

Podatki od umowy zlecenia

 

Obywatel zawierający umowę zlecenia lub umowę o dzieło z osobą niebędącą jego pracownikiem, musi nabyć zaliczkę lub ryczałt od wypłaty z tytułu tej umowy. Jeżeli kwota należności opisana w umowie nie przekracza 200 zł, należy dostać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent zysku. Podatek ten wykorzystuje się od przychodu bez rozliczenia wydatków jego osiągnięcia. Płatnik (przedsiębiorca) zobowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz doręczenia zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego zgodnego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika lub siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby. Podatek ten należy oddać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany. Ponadto, w momencie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, płatnik zobligowany jest dodatkowo do złożenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Płatnik nie wykazuje kwot powstających z umów spełniających ww. warunki ani w PIT-11 ani w PIT-4R.

Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego

 

Liczenie podatku dochodowego nie jest łatwe, jednak wystarczy trochę koncentracji, a nie powinno być z nim zachodu. W współzależności od tego, jak wysoki dochód nabyliśmy w określonym roku, wysokosc podatku dochodowego może ulec zmianie.

 

Fundamentem obliczeń jest przychód umniejszony o koszty jego nabycia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz prawdopodobne ulgi.

Skala podatkowa:

• 0 - 85 528 zł – podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

• Powyżej 85 528 – podatek wynosi 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

 

Najprościej ustalić podatek singla. Jeśli przychód zawiera się w pierwszej skali podatkowej (lub 85 528zł), to najpierw przychód mnożymy razy 18%, a potem odejmujemy kwotę wolną od podatku 556,02. Od liczby podatku odejmujemy też składki zdrowotne, ulgi oraz 1% przekazany na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Zwrot podatku na konto

 

Obywatele po złożeniu zeznania podatkowego z niecierpliwością oczekują na chwilę, w której dostaną zwrot podatku. Żeby upewnić się, jaka będzie to kwota, można wziąć ze profesjonalnego narzędzia, zwanego kalkulator zwrotu podatku. Zwrot podatku kalkulator obliczy dokładnie w kilka minut. Żeby zaczerpnąć z tego rozwiązania wystarczy w wyszukiwarce Internetu wpisać kalkulator zwrotu podatku i wejść w którykolwiek z otrzymanych wyników.

Odliczenia podatkowe 2012

Podatnicy mogą wykorzystać z ulg, jakie zmniejszą płacony podatek. Jako odliczenia podatkowe 2012 potraktować wolno:

• składki na ubezpieczenia społeczne: zapłacone w roku skarbowym prosto na nasze ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika również osób z nim współpracujących, potrącone w roku skarbowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;
• wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki powiązane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych;
• wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
• darowizny przeniesione na cele (nie więcej jednakże niż 6% zysku);
• faktycznie poniesione w roku skarbowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego obywatelowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych.

Jeśli natomiast płatnik podpisuje umowę z osobą niebędącą jego pracownikiem, jakiego miesięczna suma należności określona w umowie przekracza 200zł albo ze swoim pracownikiem, chociażby w sytuacji, kiedy kwota należności przekracza 200 zł, konieczne jest pobranie zaliczki na podatek dochodowy (ryczałt nie posiada zastosowania). Jeszcze i w tym przypadku kwoty pobranych zaliczek należy przenieść na rachunek urzędu skarbowego w momencie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczki. Po ukończeniu roku podatkowego płatnik wykazuje te opłaty w zeznaniach PIT-4R oraz PIT-11.

Zobacz też! sii.org.pl

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>