Jak rozliczyć pit 36?

Posted by on sty 30, 2014 in Artykuły | 0 comments

Obywatele posiadający pozarolniczą działalność gospodarczą przed końcem kwietnia muszą podjąć wyzwanie z pit 36 formularz ma wiele (bo aż 17) części, nie musi jednak sprawiać podatnikom większych kłopotów. Przedstawiamy ulgi podatkowe 2012 i wyjaśniamy, do kiedy pit 11. W kolejnej części ułatwimy obliczenie podatku i doradzimy co zrobić, aby pit roczny Obywatele.

Kto wypełnia pit 36?

Deklarację pit 36 tworzą osoby, które w bieżącym roku miały jakiekolwiek dochody opodatkowane w postaci skali podatkowej (18-32%) bez udziału płatnika. Dotyczy to osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na neutralnych zasadach przy uwzględnieniu skali podatkowej (również takich, które czerpią z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a uchwały o podatku dochodowym od osób fizycznych lub jeśli rozliczają się w poszczególnym z pięciu następnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f uchwały) oraz partie specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych regułach przy wykorzystaniu skali podatkowej. Pit 36 muszą również złożyć ci obywatele, którzy zdobyli wpływy:

 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z różnych umów o takim samym charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach,
 • ze źródeł krajowych, od których zobowiązani byli indywidualnie wpłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł zysków położonych za granicą bez poparcia polskich podatników (innymi słowy pracowali u zwierzchnika spoza {terytorium kraju|Polski|granicy),
 • z innych źródeł, opodatkowanych {na ogólnych zasadach|na ogólnych regułach} przy {zastosowaniu|przyłożeniu} skali podatkowej, od których ani płatnik, ani {podatnik|płacący podatki} w ciągu roku {podatkowego|fiskalnego} nie {miał|posiadał} {obowiązku|celu} odprowadzania zaliczek

Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

Ulg, jakie przystoi odliczyć z podatku w przypadku deklaracji pit 36 istnieje sporo. Obliczenie podatku obejmuje ulgi podatkowe 2012:

 • ulga internetowa – płatnik może zmniejszyć własny dochód o wydatki powiększone w ciągu roku na sieć, jednak maksymalnie może to być 760 zł; nie ma już obowiązku dokumentowania rozchodów fakturą VAT, w ramach pomocy wolno także odliczać koszty na sieć, spośród którego obywatel korzysta przez telefon komórkowy,
 • ulga prorodzinna - przypada na wszystkie małoletnie dziecko, w stosunku do którego obywatel, w roku fiskalnym: wykonywał kontrolę rodzicielską; sprawował misję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim zamieszkiwało; miał kontrolę poprzez pełnienie misji rodziny tymczasowej na podstawie postanowienia sądu lub ugody zawartej ze starostą,
 • ulga mieszkaniowa- powstała dla podatników, jacy z metod pozyskanych ze sprzedaży posiadłości nabyli obiekt mieszkalny czy lokal mieszkalny, grunt pod strukturę budynku mieszkalnego; podjęli się poprawki czy remontu swego budynku mieszkalnego lub rodzinnego lokalu mieszkalnego,
 • ulga rehabilitacyjna – za wydatki które odlicza się w ramach ulgi rehabilitacyjnej zalicza się wydatki poniesione na adaptację oraz urządzenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do spraw płynących z niepełnosprawności, przygotowanie pojazdów mechanicznych do spraw płynących z niepełnosprawności, zakup oraz naprawę indywidualnego sprzętu, narzędzi oraz narzędzi technicznych obowiązujących w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do spraw płynących z niepełnosprawności, z elementem urządzeń gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw oraz produktów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do spraw płynących z niepełnosprawności, stawkę za uczestnictwo na turnusie rehabilitacyjnym, stawkę za uczestnictwo na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za uczestnictwo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz stawkę za zabiegi rehabilitacyjne,
 • odliczenia związane z przekazywaniem darowizn.

  Kto wypełnia pit 36?

  Druk pit 36 składają osoby, jakie w danym roku uzyskały wszelkie dochody opodatkowane w postaci skali podatkowej (18-32%) bez udziału płatnika. Dotyczy to osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (biorąc pod uwagę również takich, które czerpią z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a rozporządzenia o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jeśli dokonują rozliczeń w kolejnym z pięciu następnych lat podatkowych po wykorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy) oraz działy wyjątkowe produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych regułach przy zastosowaniu miary podatkowej. Pit 36 muszą też oddać ci podatnicy, którzy zdobyli wpływy:

  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z różnych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na ogólnych warunkach,
  • ze źródeł krajowych, od jakich odpowiedzialni byli samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł profitów umieszczonych za granicą bez poparcia polskich obywateli (inaczej ujmując zarabiali u płatnika spoza terytorium kraju),
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych regułach przy przyłożeniu skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani płacący podatki w ciągu roku podatkowego nie posiadał obowiązku odprowadzania zaliczek 

Ostatnie pytanie – do kiedy pit 11

Wiedza do kiedy pit 11 ma trafić do pracownika, umożliwi wykonanie informacji potrzebnych do wykonania pit 36. Termin na przekazanie pracownikom i fiskusowi formularza pit 11, zawierającego m.in. dane o otrzymanych w 2012 r. dochodach, mija z końcem lutego. Pracodawca nie musi robić tego indywidualnie – najpóźniej 28 lutego dokument można wysłać pocztą. Za niewywiązanie się spośród tego celu biznesen może być ukarany grzywną.

Obliczenie podatku jest proste, starczy kilka rad a pit roczny nie będzie stanowił dla podatnika najmniejszego problemu. Po pierwsze, dzięki dostępnym programom do wykonania deklaracji pit, złożenie oświadczenia stało się formalnością. Każdy z nich poprowadzi użytkownika przez proces krok po kroku, dokonując niezbędnych obliczeń. Część z nich zawiera wprowadzone bazy urzędów skarbowych, powiatów i gmin z całej Polski hamując potrzebę uzyskania dodatkowych wiadomości. Podatnikowi jest sprawdzenie, czy na każdym kroku do danych nie wkradł się błąd i podjęcie decyzji, czy złożyć formularz osobiście lub przez sieć.

Sprawdź! sii.org.pl

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>