Formularze pit 38 – przez Internet

Posted by on lut 8, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pit 38 dany jest dla obywateli, którzy prywatnie interesują się obrotem papierami wartościowymi albo posiadają akcje w spółkach. Poniżej podpowiadamy jak rozliczyć pit 38.

Biznesmen, który w zeszłym roku podatkowych podsiadł przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (krótka sprzedaż), pochodnych instrumentów finansowych i zrealizowania praw z nich wpływających, i jeszcze akacjach w spółkach funkcjonujących jako osobowość prawną, zobowiązany jest do złożenia deklaracji pit 38. Jako przewodnik po rozliczeniu posłuży nam pit 38 wzór, który umożliwi błyskawiczne i funkcjonalne uzupełnienie formularza.

Pit 38 instrukcja krok po kroku

Druk wypełnić można w kilka minut. Działa to także pit 38 jak wypełnić wszystkie pola?

Część A i B

To najzwyklejsze części dokumentu, należy jednakże myśleć ażeby uwzględniać w nich aktualne dane. Obowiązuje to również adresu zamieszkania, o jakiego zmianie płatnicy często zapominają.

Część C

Większy kłopot może przynieść część C, w jakiej obywatel zobowiązany jest do wykazania kwoty przychodów, nakładów ich nabycia oraz zysków lub strat. Wolno ją uzupełnić przepisując odpowiednie kwoty z PIT-8C lub wypełnić samodzielnie, pamiętając o udokumentowaniu przychodów i nakładów na wypadek kontroli przez urząd skarbowy.

Część D

Następnym krokiem, który należy podjąć wypełniając pit 38 druk 2013 jest określenie zobowiązania podatkowego w części D. Fundamentem do opodatkowania jest dochód pomniejszony o możliwą stratę z lat wcześniejszych. Kwotę podatku obliczamy mnożąc podstawę jego obliczenia i wartość podatku, która zawiera 19 proc. (w przypadku osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce , ceny potrafią być różne, pochodzące z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Tak obliczoną kwotę podatku umniejszyć może kwota przeliczonego na złote podatku pokrytego poza Polską podlegająca odliczeniu (płacony za granicą podatek od zysków z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających także z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach funkcjonujących jako osobowość prawną). Kwota podatku zaokrąglana jest do pełnych złotych (w dół lub w górę)

Część E

Jak podaje pit 38 wzór pierwsze informacje w części E uzupełniają osoby które osiągnęły dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskanych lub zbudowanych w latach 2007-2008 (poz. 36), a jeszcze osoby które osiągnęły dochód, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (np. od wygranych w konkursach i zakładach wzajemnych, z nieujawnionych źródeł, odsetek, dywidend), jeżeli ten zryczałtowany podatek nie zostałpobrany przez płatnika (poz. 37). W części E rozliczamy też podatek od uzyskanych za granicą m.in. z tytułu: udziału w funduszach kapitałowych, odsetek od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych czy dywidend. Kiedy kończy się wypełnianie wyliczana jest kwota do zapłaty lub nadpłata. To tak z poz. 43 i 44 PIT-38 ostatecznie zdajemy sobie sprawę, jaką kwotę zobowiązani wpłacić do urzędu skarbowego lub jak dużą posiadamy nadpłatę.

Część F i G

Część F mówi o podatku, jaki jednostki fizyczne nieprzebywające w RP, pozyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego. Część G deklaracji PIT-38 wypełniają natomiast płatnicy, uprawnieni z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, jacy zdobyli przychody z tytułu m.in. dywidend i wkładu w funduszach kapitałowych, od jakich przyjęty został podatek przez płatnika, i jakich tożsamość nie została obywatelowi odtajniona.

Część H i I

Obywatele, jacy potrzebują dać 1% należnego podatku na fundusze organizacji pożytku publicznego, mogą to przygotować wypełniając część H deklaracji, wpisując numer KRS wybranej OPP.

Część J

Część J dostarcza wiadomości urzędowi skarbowemu, czy wspólnie z deklaracją obywatel składa załączniki.

Część K

Pit 38 druk 2013 kończy podpis oświadczenia i przedstawienie zeznania o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o konsekwencjach za podanie informacji sprzecznych z rzeczywistością.

Najnaturalniejszym i dużo łatwiejszym sposobem zrealizowania pitu jest przekazanie go za pomocą e-deklaracji. Złożenie pit 38 przez internet pozwala zaoszczędzić czas i finanse, i wymaga tylko dostępu do Internetu i przygotowania danych zabezpieczających autentyczność internetowego druku. Tzw. identyfikator stanowi numer PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia i kwota dochodu wykazana w poprzedniej deklaracji.

Zobacz też! program pit

pit 38 podatki pit Formularz pit 36 ulga na dzieci pit 2014 PIT przez Internet Program do pit PIT 36 odliczenia podatkowe podatki 2014

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>